Skip to content

Lépj a fénybe

Lépj a fénybe! – tehetséggondozó program a TánCentrumban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján megvalósuló, „Lépj a fénybe!” elnevezésű program, ifjú táncos tehetségek számára nyújt magas szintű, kreativitás és képességfejlesztő foglalkozást.

A „2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezés népszerűsítése érdekében, célkitűzésének eleget téve, a szakmai foglalkozások produktuma egy, a zene-mozgás-fény-árnyék kölcsönhatást megjelenítő előadás.

Szakmai ismeretanyag növelése, színpadi jártasság megszerzése, fizikai képességfejlesztés révén megvalósuló tehetséggondozó program.

  1. április 18-án nyitó előadással indult a program, melyet Kalmár Attila többszörösen kitüntetett táncművész, koreográfus tartott. Előadásában a táncos produkcióra való felkészülés elemeiről, koreográfia tervezésről, a táncosok színházi és színpadi tevékenységeiről beszélt.

A nyitó előadást követően heti rendszerességgel megtartott szakmai foglalkozásokon (32 óra) történt a tananyag megismertetése, begyakorlása, továbbá a ritmus- és mozgáskészség fejlesztése.

A szakmai foglalkozások tematikája a standard és latin-amerikai táncok ismeretanyagát, klasszikus balett technikákat és elemeket, modern- és színpadi tánc alapokat, valamint képességfejlesztő gyakorlatokat ölelte fel.

A foglalkozásokon alkalom nyílt megismerni, kipróbálni a fény és a mozgás kapcsolatrendszerét.

NTP-AMI-14-0163-Zaroeloadas03

2015. május 10-én a 20 növendék a Szegedi Kortárs Balett társulatának Daphnis és Chloé, Árnyak és vágyak című darabját tekintette meg, a Szegedi Nemzeti Színházban. Az előadás történeti és tánc szempontú értelmezésével a növendékek színpadi elképzeléseinek és a művészi látásmódjának színesítésére nyílt lehetőség.

2015. május 23-án témanapon vett részt a csoport. A 6 órás foglalkozáson a négy szakmai megvalósító irányításával különböző színpadi gyakorlatok és koreográfiai megoldások begyakorlása, valamint a záró produkció színpadi felkészítése történt.

A program záróelőadását, a műhelyfoglalkozások során elkészített koreográfiákat 2015. június 14-én a Szegedi Nemzeti Színházban tekinthette meg a közönség.

NTP-AMI-14-0163-Zaroeloadasmontazs 3

Kattints a képre a nagyításhoz.

A pályázat célkitűzéseinek eleget téve, a résztvevő növendékek táncszakmai ismereteinek bővítése, mozgáskultúrájuk fejlesztése valósult meg.

A program a tehetséggondozás jegyében a növendékek számára lehetőséget biztosított, hogy kreativitásuk, művészi szemléletük, színpadi jártasságuk fejlődhessen.

A „2015 Fény Nemzetközi éve” kezdeményezés népszerűsítése a táncművészettel való összefonódás által, a kapcsolódó ismeretek elmélyítése pedig a folyamatos, többsíkú értelmezés által valósult meg.

A programnak köszönhetően a résztvevő növendékek a korábban megszerzett ismereteiket a kiegészítő, intenzív és célirányos foglalkozásokon különös hatékonysággal és ütemben növelhették. Testi képességeik, látásmódjuk, alkotói eszközkészletük és tudatosságuk fejlesztésével a program hozzájárult tehetségük kibontakozásához, szakmai sikerek eléréshez.

emet_logo_szinesemmi_logontp_72_rgbAlap CMYK