Értékelés 2010/2011

| 0

A Flamenco Szeged Táncsportjáért Magánalapítvány fenntartásában működő TánCentrum Szegedi Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a négy tanszakon a 2010/2011. tanévben 2345 növendék tanult táncolni.

Az intézményben a munkát szakképzett táncpedagógusok irányították. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthették tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhettek jártasságot.

A tanévben fontos szerepe volt a nemzeti hagyományok ápolásának, a nemzeti értékek megőrzésének, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításának. A múlt és jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremtettünk a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. A táncoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozta meg, illetve felkészített a szakirányú továbbtanulásra.

Az intézmény nagyon sikeres és eredményes évet zárt. Az iskola növendékei az országos és nemzetközi versenyeken sikerrel szerepeltek, gyarapították a bajnoki címeket, dobogós és döntős helyezéseket.

A társastánc tanszak növendékei sikerrel versenyeztek a tánciskolás és a Magyar Táncsport Szövetség, valamint az International Dance Sport Federation nemzetközi szövetség által rendezett versenyeken.
A moderntánc tanszak táncosai több világbajnoki címet és döntős helyezést is szereztek az országos bajnoki címek és döntős helyezések mellett.
A néptánc tanszak tanulói elhozták a Garofita Nemzetközi Néptánc fesztiválról (Brassó, Románia) a zsűri különdíját, és a Herceg Noviban (Montenegro) megrendezett Nemzetközi Néptánc fesztiválon elnyerték az Arany Diplomát.

Az intézmény több saját rendezvényt is tartott, és az elmúlt tanévben is aktívan részt vett a város kulturális életében.

2010. december: karácsonyi műsorok (társastánc, moderntánc, néptánc, balett tanszak) a tanszakok telephelyein

2011. február: Néptánc Gálaműsor a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban

2011. május 30-31. Évadzáró Gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban

2011. június 4. Évadzáró Gálaműsor – Szombathely; 35 helyi fellépés (társastánc, néptánc, moderntánc tagozat); Táncházak minden hónapban a szegedi Milleneumi Kávéházban.

A 2010/2011. tanév részben a TÁMOP projekt jegyében telt el. A Táncpedagógiai projekt kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Táncművészeti iskolával című projekt segítségével bevont az intézmény olyan gyerekeket is a táncoktatásba, akiknek erre egyébként nem lett volna lehetősége. A projektben heti szakkör, táncverseny, és témahét szerepelt.

A projekt célja az volt, hogy a közoktatásban résztvevő minden korosztályhoz eljusson a tánc, mint a készségeket és kompetenciákat fejlesztő tevékenység. Egy olyan foglalkozási formát kínáltunk, ahol a gyerekek napi kötelezettségeik mellett, nem formális tanulási lehetőséget kaptak. Lehetőséget a személyiségfejlődésre, művészeti és kreatív képességeiknek kibontakoztatására. Házhoz, vagyis iskolához vittük a tánctanulás lehetőségét, ezzel megteremtve a lehetőséget a gyerekek mozgásműveltségének, tartásának, ritmusérzékének fejlődésére.

A projektben résztvevő partner intézmények:

  1. Arany János Általános Iskola
  2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola
  3. Fekete István Általános Iskola
  4. Madách Imre Általános Iskola
  5. Röszkei Általános Iskola
  6. Deák Ferenc Gimnázium
  7. Rókás Óvoda
  8. Teréz utcai Óvoda
  9. Napsugár Óvoda

A 2010/2011 tanévben a projekt keretében 927 heti szakkör órát tartottunk 320 gyereknek.
Az első témahéten, Mezőkövesden195, a másodikon, Balatonszemesen 185 gyerek tanult táncolni. A négy táncversenyen 549 tanuló mérte össze tudását. A projektet gálaműsor zárta, ahol felléptek a projektben résztvevő csoportok.

Bata Katalin
Igazgató